Ons team

ons-team.jpg

Als directeur stel ik graag ons team aan jullie voor.

 

Het klimopteam bestaat uit enthousiaste leerkrachten en therapeuten die garant staan voor aangepast onderwijs en gespecialiseerde begeleiding. Werken met kinderen met bijzondere noden is een bewuste keuze. Samen zoeken we steeds naar oplossingen voor als het even anders moet.

 

Wij vinden het ook belangrijk om makkelijk aanspreekbaar te zijn voor de leerlingen en hun ouders.

Klasleerkrachten

De klasleerkracht is de juf of meester waarbij de klasgroep de meeste tijd doorbrengt. Hij/zij is het aanspreekpunt voor de leerling en de ouders. De klasleerkracht geeft de meeste lessen en is op de hoogte van de andere leergebieden die door vakleerkrachten gegeven worden. Het kan dat voor het leergebied wiskunde de leerlingen in een andere niveaugroep wiskunde volgen.

team.jpg

Vakleerkrachten  

Voor de leergebieden socio-emotionele opvoeding, verkeersopvoeding, muzische vorming en LO  zijn vakleerkrachten verantwoordelijk. Zij beschikken over een uitgebreid lesaanbod voor alle groepen en garanderen op die manier een vloeiende leerlijn over de hele schoolloopbaan van de leerling. Vakleerkrachten gaan  altijd in overleg met de klasleerkracht.

Leraar lichamelijke opvoeding

De leerkracht LO staat dagelijks paraat om onze kinderen op een enthousiaste manier tot bewegen uit te dagen.

Sport, spel, turnen en bewegen zijn super belangrijk, maar ook gezondheid en een positieve attitude zijn zeker ons doel!

Ook de grove motoriek en het samen spelen, winnen en verliezen worden er geoefend.

Blio

Naast de werking van de klas kunnen leerlingen die extra uitleg nodig hebben of die problemen ervaren met bepaalde leerstof geholpen worden door de blio (bijzondere leermeester individueel onderwijs) Dit kan individueel of in kleine groepen.

Paramedisch team

De kinesist

Onze kinesist werkt vooral aan de fijne motoriek en lateralisatie als voorwaarde om tot vloeiend schrijven te komen.

Aan de hand van gespecialiseerde tests wordt de motorische ontwikkeling continu opgevolgd en bijgestuurd.

Een aantal klassen oefenen wekelijks onder begeleiding van de kine op ruimtelijke oriëntatie en motorische vaardigheden.

De kine begeleidt ook blind typen dat aangeboden wordt aan de leerlingen van de bovenbouw. Dit aan de hand van een  kindvriendelijke typmethode.

De logopedisten

Het paramedisch team in onze school telt 5 logopedisten. Ze zijn gespecialiseerd op gebied van taal, spraak en communicatie. Ze begeleiden de leerlingen in de ontwikkeling van communicatieve vaardigheden zoals verstaanbaar spreken, een gesprek kunnen voeren, begrijpen van gesproken taal, sociale aspecten van taal, technisch en begrijpend lezen en spellingsvaardigheden.

De ondersteuning en/of behandeling kan op individueel niveau, in kleine groepjes of op klasniveau gebeuren. Ze werken nauw samen met de klasleerkrachten en zijn betrokken bij het zorgplan van elk kind.

De orthopedagoog

Samen met ouders en het team  gaat de orthopedagoog op zoek naar antwoorden op zorgvragen rond de sociaal-emotionele ontwikkeling. (vb laag zelfbeeld, faalangst, ruzies op de speelplaats…….)  Ze werkt erg leerlinggericht aan een goed welbevinden voor elk kind.

Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Cookies kunnen worden beheerd in uw browser of de apparaatinstellingen.