Basisaanbod - ONDERBOUW

Doelgroep

Jongens en meisjes van 6 jaar tot 13 jaar (lager onderwijs).

Type basisaanbod is er voor kinderen die moeite hebben met de leerstof van het lager onderwijs omwille van leermoeilijkheden en/of leerstoornissen. Ondanks extra begeleiding kunnen ze in het gewoon onderwijs niet mee.

Met een verslag van het CLB kunnen ze voor 2 schooljaren  worden ingeschreven in het type basisaanbod. Daarna wordt bekeken op de klassenraad of een terugkeer naar het gewoon onderwijs mogelijk is.

Wat wij aanbieden

  • Voor elk kind een plan op maat.
  • Leren in kleine klasgroepen, op eigen tempo.
  • Lezen , schrijven en rekenen zijn de basis, naast tal van vaardigheden.
  • Er wordt ook klasdoorbrekend en functioneel gewerkt.
  • We creëren een veilige leeromgeving zodat de kinderen helemaal kunnen openbloeien.
  • De leerkracht wordt ondersteund door logo, kine en orthopedagoog die apart met kinderen werken en ook groepsactiviteiten begeleiden.

Aanpakken

Wij leren door te doen. Het leerproces wordt ondersteund door te doen, waar te nemen, te overdenken, te analyseren en actief te experimenteren.

Taal en wiskunde

Taal –en rekenvaardigheden krijgen de nodige aandacht binnen het algemeen leertraject. Ieder kind wordt op zijn eigen niveau uitgedaagd waarbij functionaliteit een belangrijke factor blijft.

Beleven

Kinderen ontwikkelen zich niet alleen op de schoolbanken, we gaan samen op verkenning buiten de schoolmuren. Zo kunnen we de wereld onderzoeken, beleven en vorm geven.

In kleine niveaugroepjes

We  werken in kleine groepjes, ieder op zijn niveau. De leerkracht volgt het tempo en niveau van het kind !!

Differentiatie binnen de klasgroep is nodig om aanbod op maat te waarborgen. Zo kan de leerkracht inspelen op de noden van elk kind.

Individuele bijsturing (Blio, logo, kine)

Als er nood is aan individuele hulp zorgt de gespecialiseerde leerkracht dat het kind weer op het juiste spoor geraakt.

Vrienden maken

Wij zijn allemaal anders maar spelen als vrienden samen.

Vrienden hebben op school is een heel belangrijke motivatie om graag naar school te gaan. Het stimuleert het welbevinden en kan een belangrijke bijdrage leveren tot goede leerprestaties.

Socio-emotionele vaardigheden

Al spelend leren kinderen hun eigen emoties beter kennen en op een gepaste manier uiten. Sociaal omgaan met elkaar wordt dan makkelijker en zorgt voor een beter zelfbeeld.

Creativiteit

Door te experimenteren met verschillende materialen maken de leerlingen een eigen creatie. Creatief bezig zijn geeft een goed gevoel, plezier beleven maakt het eindresultaat nog mooier!

Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Cookies kunnen worden beheerd in uw browser of de apparaatinstellingen.