Type 9

Doelgroep

Jongens en meisjes van 6 jaar tot 13 jaar (lager onderwijs).

Type 9 onderwijs is er voor kinderen met een autismespectrumstoornis en een (rand)normale begaafdheid en ondanks extra begeleiding niet in het gewoon onderwijs terecht kunnen. Type 9 onderwijs biedt de mogelijkheid om in te spelen op de specifieke noden van deze kinderen, door een ASS-professioneel team (klasleerkrachten, orthopedagoog, psycholoog, kinesist, ergotherapeut en logopedisten) dat hierin gespecialiseerd is en zich voortdurend bijschoolt.

De ASS-ondersteuning binnen de Klimopschool is aangepast aan de leernoden en ondersteuningsbehoeften van elk kind en is vervat in een individueel handelingsplan. Aan de hand van informatieve verslagen, externe gegevens en interne observaties wordt bepaald in welke structuurklas het kind de beste begeleiding geniet. Focusdoelen worden gekozen door de klassenraad en met de ouders besproken in functie van de totale ontwikkeling van het kind.

Wat wij aanbieden

  • We creëren een veilige leeromgeving zodat de kinderen helemaal kunnen open bloeien en vertrouwen krijgen in hun eigen kunnen.
  • Tijd, ruimte en handelingen worden duidelijk gestructureerd.
  • Voor elk kind een plan op maat.
  • Leren in kleine klasgroepen, op eigen tempo.
  • Er wordt ook functioneel gewerkt, gericht op het bijbrengen en inoefenen van (sociale) vaardigheden.
  • Functionele taal- en rekenvaardigheden zijn een belangrijk middel naar maatschappelijke redzaamheid.
  • We voorzien speelplaatsbegeleiding, om zo in de praktijk de sociale vaardigheden te oefenen.
  • De klasgroep wordt samen met de leerkracht ondersteund door logopedist, kinésist, ergotherapeut, orthopedagoog en psycholoog.

Wat wij aanbieden voor de oudste leerlingen

  • Frans en blind typen hoort bij het aanbod voor een aantal groepen van de bovenbouw.
  • De leerlingen worden intensief begeleid in hun overstap naar het secundair onderwijs door scholenbezoeken, lessen studiekeuze, gesprekken met ouders en met secundaire scholen.

Persoonlijk traject

De klassenraad bepaalt samen met de ouders een persoonlijk traject voor elk kind.

Sociale communicatie

In een veilige en vertrouwde leeromgeving zich leren verwoorden zodat anderen begrijpen wat je bedoelt.

Aanpakken

Wij leren de wereld kennen door te doen.

Het leerproces wordt ondersteund door te doen, waar te nemen, te overdenken, te analyseren en actief te experimenteren.

Plannen en organiseren

We bieden waar nodig individueel aangepaste stappenplannen aan.

Leren organiseren en plannen om zelfstandigheid te bevorderen in het dagelijks klasgebeuren. We zorgen voor individueel aangepaste materialen om het  gevoel “ik kan het ook alleen” te laten ervaren.

Vrienden maken

Wij zijn allemaal anders maar spelen als vrienden samen.

Vrienden hebben op school is een heel belangrijke motivatie om graag naar school te gaan. Goede vrienden hebben stimuleert het welbevinden en kan een belangrijke bijdrage leveren tot goede leerprestaties.

basisaanbod-middenbouw-taal-en-wiskunde

Taal en wiskunde

Taal –en rekenvaardigheden krijgen de nodige aandacht binnen het algemeen leertraject. Ieder kind wordt op zijn eigen niveau uitgedaagd waarbij functionaliteit een belangrijke factor blijft.

Sociaal vangnet

Inzicht krijgen in conflictsituaties via poppenspel.

Aan de hand van poppetjes en gerichte vraagstelling helpen we de kinderen inzicht te krijgen in gebeurtenissen en conflictsituaties.

Werkplekken

In de individuele werkhoek/plek kunnen de leerlingen de leerstof zelfstandig inoefenen en verwerken. Door verduidelijking van activiteit en tijd, door de prikkelvermindering, kan hun eigen plekje echt een oase van rust zijn.

In kleine niveaugroepjes

Ieder werkt op zijn niveau in kleine groepjes. De leerkracht volgt het tempo en niveau van het kind! In kleine niveaugroepjes kan elk kind presteren naar eigen kunnen en kennen.

basisaanbod-bovenbouw-maatschappelijk-redzaam

Samen de wereld verkennen

Wij leren onze wereld kennen via jeugdjournaal, krant en Karrewiet….

Door actua in de klas te brengen krijgen de leerlingen een duidelijker zicht op de wereld

Creativiteit

Door te experimenteren met verschillende materialen maken de leerlingen een eigen creatie. Creatief bezig zijn geeft een goed gevoel, plezier beleven maakt het eindresultaat nog mooier!

basisaanbod-middenbouw-mediawijsheid

Mediawijsheid

Leren omgaan met media zoals de computer, internet is een heel belangrijk doel voor onze kinderen. Hoe zoek ik iets op of wat deel ik op facebook?  We leren de computer op een veilige manier als hulpmiddel gebruiken.

Motorische redzaamheid

Beleven

Wij staan weer klaar om een stukje van de voor ons complexe wereld te verkennen.

Kinderen ontwikkelen zich niet alleen op de schoolbanken, we nemen ze ook mee op verkenning buiten de schoolmuren. Zo geven we ze de kans om de wereld te onderzoeken, te beleven en vorm te geven.

Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Cookies kunnen worden beheerd in uw browser of de apparaatinstellingen.