Type 9

Doelgroep

Jongens en meisjes van 6 jaar tot 13 jaar (lager onderwijs).

Type 9 onderwijs is er voor kinderen met een autismespectrumstoornis die geen verstandelijke beperking hebben en ondanks extra begeleiding niet in het gewoon onderwijs terecht kunnen. Type 9 onderwijs biedt de mogelijkheid om in te spelen op de specifieke noden van deze kinderen, door een ASS-professioneel team (klasleerkrachten, orthopedagoog, kinesist en logopedisten) dat hierin gespecialiseerd is en zich voortdurend bijschoolt.

De ASS-ondersteuning binnen de Klimopschool is aangepast aan de zorgbehoeften van elk kind en is vervat in een individueel handelingsplan. Aan de hand van informatieve verslagen, externe gegevens en interne observaties wordt bepaald in welke zorggroep het kind de beste begeleiding geniet. Dit wordt beslist door de klassenraad en wordt met de ouders besproken.

De zorggroepen binnen onze school zijn de integratieklassen type basisaanbod en de structuurklassen.

Wat wij aanbieden

  • We creëren een veilige leeromgeving zodat de kinderen helemaal kunnen open bloeien en vertrouwen krijgen in hun eigen kunnen.
  • Tijd, ruimte en handelingen worden duidelijk gestructureerd.
  • Voor elk kind een plan op maat.
  • Leren in kleine klasgroepen, op eigen tempo.
  • Er wordt ook functioneel gewerkt, gericht op het bijbrengen en inoefenen van (sociale) vaardigheden.
  • We voorzien speelplaatsbegeleiding, om zo in de praktijk de sociale vaardigheden te oefenen.
  • De leerkracht wordt ondersteund door logo, kine en orthopedagoog die zowel apart met kinderen werken alsook groepsactiviteiten begeleiden.
  • Frans en blind typen hoort bij het aanbod voor een aantal groepen van de bovenbouw.
  • De leerlingen worden intensief begeleid in hun overstap naar het secundair onderwijs door het Mega project, scholenbezoeken en lessen studiekeuze.

Persoonlijk traject

De klassenraad bepaalt samen met de ouders een persoonlijk traject voor elk kind.

Aanpakken

Wij leren de wereld kennen door te doen.

Het leerproces wordt ondersteund door te doen, waar te nemen, te overdenken, te analyseren en actief te experimenteren.

In kleine niveaugroepjes

Ieder werkt op zijn niveau in kleine groepjes. De leerkracht volgt het tempo en niveau van het kind ! In kleine niveaugroepjes kan elk kind presteren naar eigen kunnen en kennen.

Vrienden maken

Wij zijn allemaal anders maar spelen als vrienden samen.

Vrienden hebben op school is een heel belangrijke motivatie om graag naar school te gaan. Goede vrienden hebben stimuleert het welbevinden en kan een belangrijke bijdrage leveren tot goede leerprestaties.

Sociaal vangnet

Inzicht krijgen in conflictsituaties via poppenspel.

Aan de hand van poppetjes en gerichte vraagstelling helpen we de kinderen inzicht te krijgen in gebeurtenissen en conflictsituaties.

Werkhoeken

In de individuele werkhoek/plek kunnen de leerlingen de leerstof zelfstandig inoefenen en verwerken. Door verduidelijking van activiteit en tijd, door de prikkelvermindering, kan hun eigen plekje echt een oase van rust zijn.

Sociale communicatie

In een veilige en vertrouwde leeromgeving zich leren verwoorden zodat anderen begrijpen wat je bedoelt.

Plannen en organiseren

We bieden waar nodig individueel aangepaste stappenplannen aan.

Leren organiseren en plannen om zelfstandigheid te bevorderen in het dagelijks klasgebeuren. We zorgen voor individueel aangepaste materialen om het  gevoel “ik kan het ook alleen” te laten ervaren.

Beleven

Wij staan weer klaar om een stukje van de voor ons complexe wereld te verkennen.

Kinderen ontwikkelen zich niet alleen op de schoolbanken, we nemen ze ook mee op verkenning buiten de schoolmuren. Zo geven we ze de kans om de wereld te onderzoeken, te beleven en vorm te geven.

Alternatieve werkvormen

Alternatieve werkvormen bevorderen de sociale vaardigheden en dragen bij aan een betere sfeer in de klas.

Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Cookies kunnen worden beheerd in uw browser of de apparaatinstellingen.