Basisaanbod - BOVENBOUW

Doelgroep

Jongens en meisjes van 6 jaar tot 13 jaar (lager onderwijs).

Type basisaanbod is er voor kinderen die moeite hebben met de leerstof van het lager onderwijs omwille van leermoeilijkheden en/of leerstoornissen. Ondanks extra begeleiding kunnen ze in het gewoon onderwijs niet mee.

Met een verslag van het CLB kunnen ze voor 2 schooljaren  worden ingeschreven in het type basisaanbod. Daarna wordt bekeken op de klassenraad of een terugkeer naar het gewoon onderwijs mogelijk is.

Wat wij aanbieden

  • Voor elk kind een plan op maat.
  • Leren in kleine klasgroepen, op eigen tempo.
  • Er wordt ook klas doorbrekend en functioneel gewerkt gericht op het bijbrengen en inoefenen van vaardigheden.
  • Een aantal klassen zetten extra in op maatschappelijke redzaamheid door heel gericht in projecten te werken.
  • We creëren een veilige leeromgeving zodat de kinderen helemaal kunnen open bloeien en vertrouwen krijgen in hun eigen kunnen.
  • De leerkracht wordt ondersteund door logo, kine en orthopedagoog die zowel apart met kinderen werken en ook groepsactiviteiten begeleiden.
  • Frans en blind typen hoort bij het aanbod voor een aantal groepen van de bovenbouw.
  • De leerlingen worden intensief begeleid in hun overstap naar het secundair onderwijs door het M.E.G.A.-project, scholenbezoeken en lessen studiekeuze.

Maatschappelijk redzaam

Wij leren onze wereld kennen via jeugdjournaal, krant en Karrewiet….

Door actua in de klas te brengen krijgen de leerlingen een duidelijker zicht op de wereld

Techniek

Techniek op onze school is onderzoeken en ontdekken, leren hoe dingen in elkaar zitten en waar we deze dingen in onze omgeving terugvinden.

Van jongs af aan worden de kinderen ondergedompeld in de wereld van techniek.

Frans

We oefenen Franse taal uit onze leefwereld op een speelse manier. We doen spelletjes, leren Franse liedjes en leren hoe we eenvoudig Frans leren praten.

Compenserende software

De lees-, schrijf- en spellingsvaardigheden bij leerlingen met dyslexie worden gecompenseerd en geremedieerd door het gebruik van Sprint. Hiervoor zijn laptops van de school voorhanden.

Projectwerking

In de functionele klassen draait het vooral rond projectwerking. Projectwerking is GEEN vakjesonderwijs. We oefenen vooral op vaardigheden en leggen de transfer naar het dagelijks leven.

Alternatieve werkvormen

Alternatieve werkvormen bevorderen de sociale vaardigheden en dragen bij tot een betere sfeer in de klas.

Schoolverlaters

We ondersteunen de kinderen in hun zoektocht naar een veilige en doordachte toekomst.

Via o.a. M.E.G.A. – lessen (Mijn Eigen Goede Antwoord) bereiden we de leerlingen op een aangename maar doeltreffende wijze voor op dé stap naar het secundair...

Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Cookies kunnen worden beheerd in uw browser of de apparaatinstellingen.